Sunday, 20 April 2008

DEFINISI MELAYU

Terdapat dikalangan Masyarakat Malaysia yang kurang mengerti tentang definisi Melayu . Oleh yang sedemikian saya rujuk disini Perlembagaan Malaysia berdasarkan :

Perkara 160 (2) : Dalam perlembangaan ini , melainkan jika konteksnya mengkehendaki makna yang lain, ungkapan-ungkapan yang berikut mempunyai erti sebagaimana yang diberikan dengan ini kepadanya masing-masing, iaitu -
" Orang Melayu " ertinya seseorang ;
1. Beragama Islam
2. Bercakap Bahasa Melayu
3. Menurut Adat Istiadat Melayu dan


(a) yang lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau Singapura atau yang lahir
sebelum Hari Merdeka dan ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di
Singapura , atau yang ada pada Hari Merdeka berdomisil di Persekutuan atau di
Singapura
(b) ialah zuriat seseorang yang sedemikian ;

No comments: